Aus naine: 12 juhtpõhimõtet - September 2022

  Aus naine: 12 juhtpõhimõtet

Mida tähendab terviklikkus?Kui me räägime mehest või aus naine , peame tavaliselt silmas kedagi moraalselt järjekindlat. Ausus on otsus teha alati iga hinna eest õiget asja.

Jeesus oli aus mees. Olla kristlane tähendab järgida Kristuse eeskuju.

Jumal annab meile terviklikkuse. See on inimeste headuse seeme, mida iga inimene peab kasvatama.

Kui see meil tõesti on, ei suuda ükski kiusatus seda murda. Aususega inimest ei saa ohustada, sest see on osa tema olemusest.Lugege edasi, et näha, mida tähendab terviklik elu.

Sisu näidata 1 Mida tähendab olla aus naine? kaks Millised on ausa naise omadused? 12 Põhimõtted 2.1 1. Isetus 2.2 2. Vastutus 23 3. Vastutus 2.4 4. Andestamine 2.5 5. Kannatlikkus 2.6 6. Alandlikkus 2.7 7. Headus 2.8 8. Austus 2.9 9. Ausus 2.10 10. Usaldusväärsus 2.11 11. Kaastunne 2.12 12. Autentsus 3 Mida ütleb Piibel aususe kohta? 15 salmi 4 Lõppmärkusel

Mida tähendab olla aus naine?

  kaks tüdrukut naeravadOlla aus naine tähendab elada iga päev ausalt ja õiglaselt.

Ausus tuleb südamest. See võtab järjekindlus mõtetes , otsused ja tegevused ausa elu loomiseks – järjepidevus valides teha iga päev seda, mis on õige.

Selline naine on moraalselt äraostmatu, sest tema ausus annab talle vastupidavuse korruptsioonile.See ei tähenda, et see poleks väljakutse – selleks, et otsustada iga päev iga hinna eest head teha, on vaja suurt jõudu ja veendumust.

Kiusatus kõndida kerget teed on suur, kuid ta peab sellele vastu, sest ta ei saaks teisiti iseendaga elada.

Millised on ausa naise omadused? 12 Põhimõtted

Aus naine elab oma põhimõtete järgi. Uurime neid ükshaaval, kuid kõik need taanduvad sellele, et teevad alati õiget asja.Hea iseloom ja hea elu ei juhtu lihtsalt. Need on ehitatud järgides standardid ja väärtused mis sobivad järjekindlalt ja teadlikult moraalikoodeksiga.

Tervislikuks inimeseks olemine on lõputu ülesanne.Vaatame mõnda näidet selle kohta, mis on aus elu praktikas.

1. Isetus

  tüdrukud vabatahtlikunaAus naine tunneb end kõige paremini siis, kui ta saab midagi teiste heaks ära teha. Ta keskendub teiste inimeste vajadustele – ta on helde oma armastuse, aja ja ressursside osas.

Teiste aitamine ja nende elu paremaks muutmine annab talle õnne. Ta seab sageli teiste vajadused enda omadest kõrgemale.

Andes endast kõik, et inimesi aidata, väljendub tema kaastunne ja heategevus sõnade asemel tegudes.

Tema igapäevased ennastsalgavad teod näitavad tema pühendumust maailma paremaks muutmisele.

2. Vastutus

Meil on vastutus asjade eest, mida me saame kontrollida. Ta mõistab seda ja võtab isiklikku, sotsiaalset ja ametialast vastutust tõsiselt.

Ta täidab oma ülesandeid hoolsalt ja vaevaga. Sotsiaalsete küsimustega tegelemist peab ta oma kohustuseks.

Tema ressursse ja võimeid kasutatakse heade asjade tegemiseks. Ta on teadlik, et tema käitumine mõjutab teda ümbritsevat maailma .

Näiteks soovib ta olla teistele naistele heaks eeskujuks. Oma tegudes peab ta silmas noort naist, keda võib inspireerida tema aus elu.

3. Vastutus

  naine istub ja mõtleb millegi üle

Kui te sellest kunagi teada saaksite ja tagajärgi ei oleks, kas teeksite midagi, mis pole õige? Meie iseloom näitab, mida me teeme, kui keegi peale Jumala ei vaata.

Aus naine ei järgi põhimõtteid mitte hirmust karistuse ees, vaid oma iseloomu tõttu. Tema moraalne kohustus on tema tahe teha õigesti.

Ta vastutab oma edu ja ebaõnnestumiste eest, sest need tulenevad tema tegudest. Ta ei süüdista teisi inimesi , õnne või asjaolusid tema kontrolli all olevate asjade jaoks.

Vigu teha on inimlik. Ta tunnistab oma vigu, vabandab, õpib neist ja otsib andestust.

4. Andestamine

Kristliku naisena mõistab ta, et andestamine toob vabaduse. See vabastab meid vihast ja kibestumisest ning annab meile rahu.

Et saada andeks, peame andesta teistele .

Et andestada, peame juhtunuga silmitsi seisma ja leppima sellega, et see tegi meile haiget. Peame tegema valiku andestada, mitte lihtsalt ootama, et seda tunda.

Ta teeb teadlikke otsuseid, et vabastada pahameelt kellegi suhtes, kes on talle valesti teinud.

Kui keegi, kes laseb asjadel minna ja ei pea viha , on ta esimene, kes annab andestust ja otsib leppimist.

5. Kannatlikkus

  tüdrukud istuvad diivanil ja räägivad

Sest ta on järgija jumala sõna , on teda mõjutanud Jumala enda kannatlikkus inimkonna suhtes, mis inspireerib teda halastust ja vaoshoitust ilmutama.

Oma mõistmistundega teab ta, et inimestel on oma tegudele oma põhjused, ja ta ei mõista hukka. Ta näitab leebust nende suhtes, kes teda proovile panevad.

Frustreerivad olukorrad võivad põhjustada viha, kuid ta kontrollib oma reaktsioone. Viha tuleb tema juurde aeglaselt ja ta on ettevaatlik, et sellega toime tulla.

Tugev moraalne alus ja toetamine annavad talle jõudu oma koormaid kanda ja vastu pidada.

6. Alandlikkus

Aus naine ei ole ennasttäis.

Tema vooruslik elu on miski, mis tuleneb tundest, et ta peab tegema õigesti. See on sisemine rahu ja mitte tunnustus, mida ta otsib.

Tema jaoks on Jumala arvamus kõigist teistest kõrgem. Ta püüab lase oma egost lahti . Tema enesekindlus ei tee teda uhkeks.

Tunnistades, et tal pole alati õigus, vabandab ta, kui ta eksib, ja kuulab, mida inimesed ütlevad. Ta annab au seal, kus au kuulub, ega võta teistelt au.

See naine on tänulik ja tema südametunnistus on puhas.

7. Lahkus

  mees ja naine jalutavad kohvi joomas

Ausus toetab head tegemist. Selle oma ellu vastuvõtmine tähendab, et aitate alati teisi inimesi.

Ta järgib Jeesuse eeskuju ja armastab kõiki. Tema armastus avaldub tema heade tegude kaudu.

Lahkus aitab inimestel paremat elu elada. Aus naine on helde ja sõbralik ning tal on alati hea sõna.

Kellegi kergendustunde tekitamine või naeratuse toomine on tema enda tasu. Ta tunneb rõõmu, kui ta teab, et on kellegi elu paremaks muutnud, olenemata sellest, kas see on väike või suur.

8. Austus

Naine, kes elab oma elu alati õigesti tehes väärtustab teisi inimesi ja näitab neile austust.

Ta aktsepteerib inimesi sellisena, nagu nad on, ja kohtleb neid hoolikalt. Ta austab teiste inimeste tundeid, piire ja valikuid.

Alati viisakas ja tähelepanelik, see naine on hea kuulaja. Ta on tähelepanelik ja näitab üles tunnustust.

Tal on head kombed , ja tema viis end väljendada on positiivsus.

9. Ausus

  paar istub põrandal ja räägib

Ta räägib tõtt iga hinna eest. Tal on julgust öelda 'ei'.

Mõnikord räägime väikeseid valgeid valesid, et säilitada rahu või panna inimesed end paremini tundma.

Kuid kui inimesed saavad sellest teadlikuks, murrab see nende usalduse ja paneb nad mõtlema, mille kohta me veel valetanud oleme.

See, mida aus naine teeb, on nende aitamine. Vale mugavustunne on ajutine, kuid toetus ja aktsepteerimine jäävad.

10. Usaldusväärsus

Tema vaieldamatud moraalsed väärtused teevad teda laitmatuks. Inimesed, kes teda tunnevad, teavad, et võivad tema peale loota ja talle kõike usaldada.

See naine on auväärne, usaldusväärne ja peab oma sõna. Kui ta midagi lubab, teeb ta nii, nagu ütleb.

Ta on selline inimene, kes saavad oma lapsed, väärisesemed ja saladused tema kätte anda ning uskuda, et ta hoolitseb nende eest.

11. Kaastunne

  noor naine istub ja vaatab aknast välja

Tal on inimestesse usku . Ta püüab näha kõigis head ja annab kõigile kahtlustest kasu. Tal on alati inimeste tunded meeles.

Isegi kui keegi käitub vähem kui hästi, mõistab ta, et me ei tea, millised probleemid tal isiklikus elus võivad olla, mis sunnivad teda seda tegema.

Arusaamine ja empaatia on tema jaoks olulised, kuid ta tegutseb ka. Kui teistel inimestel on valus, teeb ta kõik, et aidata.

12. Autentsus

Ta on alati tõeliselt tema ise. Tema moraalne kompass juhib teda ja ta on oma veendumustes veendunud. Ta on iseendale truu isegi surve all ja ootuste korral, et ta seda ei tee.

Aus naine on oma arvamuste osas aus ja edastab neid siiralt. See ei tähenda, et ta oleks julm või ebasõbralik – ta aktsepteerib inimesi ja näitab üles head tahet, kuid ei varja end.

Ausus tähendab, et õigete asjade tegemine on absoluutne ja autentsus tähendab, et tema otsused ja valikud on kooskõlas tema väärtustega.

Mida ütleb Piibel aususe kohta? 15 salmi

  piibel laual

Jeesus Kristus oli aus mees. Miski ei suutnud teda ahvatleda eemale eksinud inimeste päästmisest ja Jumala Sõna levitamisest.

Aususe tähtsus Piiblis on suur. Paljud näited ja salmid räägivad järjekindlusest, aususest ja moraalsest õigsusest.

Loeme mõnda neist:

1. 'Kes kõnnib laitmatult, kõnnib turvaliselt, aga kes teeb oma teed kõveraks, see saadakse teada.' — Õpetussõnad 10:9

2. 'Õigete laitmatus juhib neid, kuid reetlike kõverus hävitab nad.' — Õpetussõnad 11:3

3.' Valetavad huuled on Issandale jäledad, aga need, kes tegutsevad ustavalt, on talle meelepärased. — Õpetussõnad 12:22

4 . 'Õiguse ja õiguse tegemine on Issandale meeldivam kui ohverdamine.' – Õpetussõnad 21:3

5. 'Parem on vaene mees, kes kõnnib ausalt, kui rikas, kes on oma teed viltu.' – Õpetussõnad 28:6

6. 'Õiglane, kes käib oma laitmatult – õnnistatud on tema lapsed pärast teda!' – Õpetussõnad 20:7

7. „Kes saab nüüd teile halba teha, kui olete innukad selle nimel, mis on hea? Aga isegi kui sa kannataksid õiguse pärast, oled sa õnnistatud. Ärge kartke neid ega olge mures, vaid austage oma südames Kristust, Issandat kui püha, olles alati valmis kaitsma igaüht, kes teilt palub põhjust teie lootusele. ometi tehke seda tasa ja lugupidavalt, hea südametunnistusega, et kui teid laimatakse, siis need, kes teie head käitumist Kristuses teotavad, saaksid häbisse.' – Peetruse 3:13–16

8. „Meie laengu eesmärk on armastus, mis väljub a puhas süda ja hea südametunnistus ja siiras usk. – 1. Timoteosele 1:5

9. 'Kuid me oleme loobunud häbiväärsetest ja salakavalatest viisidest. Me keeldume kavalust harjutamast ega Jumala sõna rikkumast, kuid tõe avaliku väljaütlemisega usaldaksime end igaühe südametunnistusele Jumala ees. – 2. Korintlastele 4:2

10. 'Palvetage meie eest, sest me oleme kindlad, et meil on puhas südametunnistus ja me tahame kõiges aukalt käituda.' – Heebrealastele 13:18

üksteist. 'Kes on ustav väga väheses, on ustav ka paljus, ja kes on ebaaus väga väheses, on ebaaus ka paljus.' – Luuka 16:10

12. 'Näidake end igas mõttes heade tegude eeskujuna ja näidake oma õpetamisel ausust ja väärikust.' – Tiitusele 2:7

13. 'Lõpuks, vennad, mõelge nendele asjadele, mis on tõsi, mis on auväärne, mis on õiglane, mis on puhas, mis on armas, mis on kiiduväärt, kui on midagi suurepärast, kui on midagi, mis väärib kiitust.' – Filiplastele 4:8

14. 'Ausus ja otsekohesus hoidku mind, sest ma ootan sind.' – Psalm 25:21

viisteist. „Sellest ma tean, et sa tunned minust rõõmu: mu vaenlane ei hüüa minu üle võidurõõmu. Aga sina oled mind toetanud mu laitmatuse pärast ja pannud mind igaveseks enda ette.” — Laul 41:11–12

Lõppmärkusel

Kõike, millest oleme seni rääkinud, kõiki mainitud põhimõtteid, saab rakendada meie endi elus. Nendele mõtlemine võib inspireerida meid elama ausat elu.

Olles hea inimene on valida teha head mitte sellepärast, et sa pead, vaid sellepärast, et te ei kujuta ette, et teete teisiti.

Ainus viis selle saavutamiseks on seda iga päev valida. Aus naine on järjekindel oma püüdlustes elada ausalt ja ausalt.